Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по руски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г.

   
С изпит по руски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г.

Днес в 14.00 часа в 21-ва аудитория на Ректората на Софийския университет Никита Иванов от София изтегли изпитен вариант № 1 на изпита по руски език за кандидат-студенти.

78 кандидат-студенти са подали заявления за явяване на изпит днес.

Доц. Милена Стефанова, зам.-ректор на СУ, пожела на всички успех и изрази своето убеждение, че кандидатите ще се представят отлично.

Изпитът по руски език е писмен и продължава 3 часа. Той се състои от 4 модула:

Лексика и граматика - Тестовият модул се състои от 30 задачи с многовариантен избор, с които се проверяват знанията на кандидат-студента в областта на лексиката и граматиката на руския език. Времетраене – 30 минути.

1

Слушане с разбиране - Тестовият модул се състои от 13 задачи, с които се проверяват уменията за осмисляне и извличане на информация от звучащ текст (300-400 думи / 3-4 мин.) на руски език. Времетраене – 20 минути.

Четене - Тестовият модул проверява уменията на кандидат-студента за осмисляне и извличане на информация от писмен текст. Времетраене – 20 минути.

Писане - Тестовият модул включва есе на зададена тема, за която не са необходими специализирани знания. Обемът на есето трябва да е 150-200 думи. Проверява се способността на кандидат-студента да изразява свободно и аргументирано своите мисли на правилен руски език. Времетраене – 80 минути.

2

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Културология; Политология; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия, Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Португалска филология; Класическа филология; Новогръцка филология; Унгарска филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.