Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по биология продължава втората кандидатстудентска изпитна сесия за учебната 2014/2015 г.

   
С изпит по биология продължава втората кандидатстудентска изпитна сесия за учебната 2014/2015 г.

Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г. продължава днес с изпит по биология. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита, са 1 002.

Днес в 14.00 часа в 255-та аудитория на Ректората Кирил Димов от гр. Павликени избра темата, по която ще пишат явилите се на изпита по биология. От подготвените от изпитната комисия седем теми беше изтеглена: „Делене на прокариотна и еукариотна клетка”. Теодоси Георгиев от гр. Добрич изтегли вариант № 2 на тестa.

DSC_0159_600x400

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 1 101.

Доц. Милена Стефанова, зам.-ректор на СУ, пожела на явилите се кандидат-студенти успех, да запазят самообладание, независимо от темата, която се падне, да се съсредоточат и да напишат най-доброто, за да ги поздрави наесен като студенти на Софийския университет. Доц. Стоян Шишков, зам.-декан на Биологическия факултет, поздрави кандидатите.

DSC_0156_600x400

Изпитната програма по биология е съставена въз основа на учебната програма по биология, одобрена от МОМН за VІІІ, ІХ и Х клас на СОУ - задължителна подготовка. При подготовка за кандидатстудентския изпит могат да се използват учебниците, одобрени от МОМН, които максимално се доближават до учебната програма.

Конкурсният изпит включва:

1. Тестови задачи (30 бр.) от материала за VІІІ, ІХ и Х клас;

2. Тема от учебния материал за ІХ и/или Х клас.

Темата изисква обобщаване на биологични знания, включени в повече от един въпрос от програмата. Писмената работа следва да бъде логично подредена, с ясна структура и да доказва, че кандидат-студентът умее да излага изчерпателно и аргументирано знанията си, като наред с това, притежава необходимата обща, биологична и езикова култура.

DSC_0170_600x400

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Оптометрия; Екохимия; Биология; Молекулярна биология; Екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биология и химия; География и биология; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Биология и английски език; Геология; Физическо възпитание и спорт; Медицинска сестра; Медицинска рехабилитация и ерготерапия. С изпити по биология и химия бъдещите студенти могат да кандидатстват специалностите Медицина и Фармация.