Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи организатор на Учебно-научна база в гр. Елена.

   

Срок за кандидатстване: от 15 до 26 април 2013 г.

 

Изискване към кандидатите по отношение на образование: висше или средно. Ползването на английски език и компютърна грамотност са предимство.

Организаторът трябва да поддържа учебната база в добра функционалност целогодишно за осигуряване на учебните практики и други дейности на специалистите от Геолого-географски факултет, факултети и звена на университета; осигурява ползването на базата и за други научни дейности на преподаватели от университета; носи материална отговорност за поддържането и състоянието на инвентара и обзавеждането на базата; събира в брой приходи от посетители и издава фискални касови бонове и др.

Подробна длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Необходими документи:

  • автобиография;
  • диплома за завършено образование;
  • сертификати за владеене на език, компютърна грамотност и др.;
  • мотивационно писмо.

Документи се приемат от 15 април до 26 април 2013 г. в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15, тел.: 987-36-34, както и по електронен път на e-mail: nikolova.ani@abv.bg.