Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2012 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с два конкурсни изпита

   

История на България + Български език и литература: Балканистика, Право

История на България + Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански език (по избор): Международни отношения

История на България + Английски, Немски, Френски, Испански език (по избор): Европеистика

География на България + Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски език (по избор): Туризъм; Регионално развитие и политика

Математика (или държавен зрелостен изпит) + Английски, Немски, Френски език (по избор): Стопанско управление

Математика (или държавен зрелостен изпит) + Английски, Френски език (по избор): Икономика

Биология + Химия: Медицина

Рисуване по натура (натюрморт или цветна задача) + Събеседване: Изобразително изкуство

Журналистика (писмен) + Журналистика (устен): Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване