Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Купата на Ректора / Купа на Ректора - Мальовица 2024г / Гл.ас. Ирен Пелтекова защити докторат

   

29.11.2012 г.

 

На 29 ноември 2012 г. гл.ас. Ирен Пелтекова, преподавател по баскетбол защити докторска степен по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - баскетбол).

Честито и успех в научната и преподавателска дейности.