Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Доц. д-р Мирослава Христова

   
MiroslavaChristova

Доц. д-р Мирослава Христова

ResearchGate: Мирослава Христова

E-mail: christova@feb.uni-sofia.bg

 

Списък на публикациите

 

Доц. д-р Мирослава Христова е преподавател в катедра Стопанско управление към Стопанския факултет на Софийски Университет „Св.Климент Охридски“.

Възпитаник е на Стопански факултет, бакалавърска франкофонска програма по стопанско управление и магистърска програма по „Бизнес-администрация - Стратегическо управление”. През 2007г. защитава докторска дисертация във Франция,Университет Монтескьо Бордо IV.

Работи в областта на стратегическото управление от 2001г. От 2003г. провежда ежегодни изследвания на български и чуждестранни компании в областта на стратегическия мениджмънт, стратегическата дейност, фирмените стратегии, стратегическото поведение, стратегическия процес, връзка с организационните резултати и др. Има издадени статии, монографии и книги на български, английски и френски езици.

Сред дисциплините, които преподава, са Стратегическо управление,Международни бизнес-стратегии, Международен бизнес, Управление на човешките ресурси, Конферентни методи в управлението на човешките ресурси, Основи на управлението, Предприемачество и др. , на различни езици.

Ръководител е на Магистърски програми „Бизнес-администрация - Стратегическо управление” , „Бизнес-администрация - Стратегическо управление” на английски език и „Бизнес-администрация – Развитие на човешките ресурси“ наанглийски език. Ръководител, координатор и участник в редица проекти - образователни,научни и международни.Член е на Strategic Management Society. Има специализации във Франция и Швейцария.Владее френски, английски, италиански, испански и руски език.