Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Проф. д.ик.н. Желю Владимиров (R4)

   
Zhelyu_Vladimirov

 

Проф. Желю Владимиров е доктор на икономическите науки и професор в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент охридски“. Води лекционни курсове по УЧР, Организационна промяна и развитие, Управление на иновациите.

Бил е два мандата заместник-декан на факултета и един мандат заместник-ректор на Софийския университет. Специализирал е в Париж (EHESS – 1987 г.), Испания (IISL – 1996 г.), Гърция (Атински университет по икономика и бизнес – 2002 г.), САЩ (Университет Джордж Вашингтон – 2006 г.), Обединеното кралство (Университет Съри – 2013–2015 г.).

Доктор хонориус кауза е на Университета Нюшател, Швейцария, от 1999 г.

Основните му интереси са в областта на конкурентоспособността на малките и средните предприятия. Има над 100 публикации, сред които 9 в списания с импакт фактор или импакт ранг.

Участвал е в над 30 национални и международни проекти, като е бил ръководител на 15 от тях.

 

Автобиография

ResearchGate: Желю Владимиров