Начало / Университетът / Центрове / Център на технологии на информационното общество / Специфични за центъра връзки

   

Уеб сайт: http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/cist/

Сайт на ФМИ: http://www.fmi.uni-sofia.bg

Сиско мрежова академия в СУ: http://cisco.uni-sofia.bg/

Академия на VMWare в СУ: http://vmware.uni-sofia.bg/

Фондация Институт за Технологии на Информационното Общество: http://itd-bg.eu/

Сайт на ежегодния Европейски ден на предприемача: http://ede.uni-sofia.bg/index.html