Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Приложения / Приложение 7

   

На студенти, страдащи от посочените по-долу заболявания, Медицинският факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, няма възможност да осигури специални условия за oбучение

1. Тежки неврологични заболявания, които водят до значителни нарушения в двигателните функции: дисеминирана склероза, паркинсонизъм, атетоза и др., екстрапирамидни хиперкинези, травмена енцефалопатия, травмени увреди на гръбначния мозък и периферните нерви, трайни остатъчни увреди на централната и периферна нервна система след възпалителни, токсични и съдови заболявания, сирингомиелия, системни прогресиращи заболявания на нервната система и мускулния апарат. 2. Психични заболявания: шизофрения – изходно състояние (шизофренен дефект), трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато прогресираща шизофрения; циклофрения – алтернативно и хронично протичане, чести психотични фази, епилепсия – изразена епилептична промяна на личността, чести (особено големи) епилептични припадъци, доказана истинска параноя, травматични и други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално-мнестични промени. 3. Открити форми на туберколоза. 4. Тежко протичащи заболявания на сърдечно-съдовата система. 5. Тежки и неподдаващи се на лечение полиалергични заболявания: медикаментна алергия, проявена в последните години преди кандидатстването. 6. Постфлебитен синдром в трите му форми (оточна, вторична варикоза, трофични изменения); лимфостаза (слонова болест) на долните крайници. 7. Некомпенсирани трайни повреди на опорно-двигателния апарат: а) некомпенсирани повреди на горния крайник, нарушаващи значително функциите му; б) ампутиран горен крайник, липса на три или повече пръста, от които I , II и III пръст задължително; в) вродени аномалии на горен крайник, довели до тежко инвалидизиране; г) състояние след вяла детска парализа на горен крайник, нарушаваща значително функцията му; д) некомпенсирани повреди на долния крайник, нарушаващи значително функцията му; е) високо ампутиран в основата на бедрото крайник; ж) вродени и придобити деформации на гръбначния стълб и гръдния кош; з) вродена дисплазия или изкълчване на тазобедрената става; и) тежки вродени и статични деформации на ходилата. 8. Абсолютно и практическа двустранна слепота и прогресираща диабетна ретинопатия. 9. Разстройство на цветоусещането (анопия, аномалия тип А , В и С). 10. Прогресиращо и високо късогледство и диабетна ретинопатия, довело до положение на зрението за 0,8 на по-добре виждащото око с поносима корекция на зрение от двете очи най-малко 1,4; нарушение на бинокулярното зрение, миопия над 8,00 д. и хиперметропия над 6,00 д. 11. Ювенилни и пигментни дегенерации на ретината. 12. Трайно нелечимо намаление на слуха и на двете уши. 13. Тежки говорни смущения и голяма дисфония. 14. Хронични улцеро-хеморагични колити с чести екзацербации и усложнения, както и хронични и следоперативни заболявания на храносмилателната система, черния дроб и жлъчните пъгища, които ограничават работоспособността. 15. Хронични рецидивиращи панкреатити. 16. Параплегия, хемиплегия, трайна, частична или тотална афазия, тежки и трайни дискинезии. 17. Пемфигус вулгарис, склеродермия прогресивна, дерматомиозит, псориазис, артропатика (тежки, неподдаващи се на лечение форми), периартеритис нодоза, микозис фунгоидес, Морбус Капоши, Морбус Реклинхаузен, епидермолизис хередитария, ихтиозис вулгарис – тежки форми, еритематодес субакутус и хроникус, ксеродермия пигментозиум.