Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2011 / Приложения / Приложение 4

   

 

БЮРА

НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

 

 

Благоевград, ул. "Ив. Михайлов" 66, ЮЗУ, I Учебен корпус, тел.: 0887 /886 012

 

Бургас, бул. “Гладстон” 47 (Младежки културен център), тел. 0888 /305 539; 0889 /598 584; 0889 /184 679 и 0885 /754 496

 

Варна, ул. "Хр. Ботев” 3А (ЦИО “Вектор” - зад Полиграфията), тел.: 052 /602 183 и 052 /612 266

 

Видин, ул.” Ал. Батенберг” (ж. п. гара), тел.: 0887 /327 768 и 0887 /473 345

 

Велико Търново, ул. „Арх. Г. Козарев” 1 (ІV уч. корпус на ВТУ, зала 201, Бивш медицински колеж) тел.: 0889 /720 553 (за времето от 15.02.2011 до 15.04.2011 г.)

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Учебен корпус № 5, зала 400, тел.: 0889 /720 553 (след 13.06.2011 г.)

 

Враца, Педагогически колеж, І първи учебен корпус, тел.: 092 /641 086 и 0886 /981 155 (за времето от 15.02.2011 до 13.06.2011 г.)

ул. “Антим І” 12, СОУ “Козма Тричков” тел.: 092 /663 164 и 0886 /981 155 (след 13.06.2011 г.)

 

Габрово, Площад “Първи май” № 1, ет. 2. (над редакцията на в-к “Сто вести”), тел.: 0889 /510 557 (за времето от 15.02.2011 до 13.06.2011 г.)

ул. "Х. Димитър" 4, Технически университет - Ректорат, тел.: 066/800 375 и 0889 /510 557 (след 13.06.2011 г.)

 

Добрич, ул. България 1, офис 901 (Централна кооперативна банка), тел.: 058 /580 623 и 0879 /650 417

 

Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел.: 0431 /62 567; 0878 /799 297 и 0898 /309 636

 

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел.: 0361 /659 12 и 0886 /676 146

 

Кюстендил, ул. “Заимов” 2, тел.: 0894 /831 408

 

Ловеч, ул.”Съйко Съев “ 31 (Технически колеж), тел.: 0886 /430 997 и 0899 /852 127

 

Монтана, ул.” Трети март” 98, ет. 1 (Младежки дом), тел.: 0888 /932 484 и 0888 /630 775

 

Пазарджик, ул. "Болнична" 17 (Бивш медицински факултет - вход от страната на болницата), тел.: 034 /444 600 и 0898 /831 917

 

Перник, кв. Монте Карло № 1, Природо-математическа гимназия “Хр. Смирненски“ , тел.: 076 /608 766 и 0887 /060 375

 

Петрич, ул. "Отец Паисий" №3, Професионална гимназия по икономика и туризъм "проф. Ас. Златаров", тел.: 0887 /886 012

 

Плевен, бул. “Русе” 10 А (Сградата на асансьорни сервизи), тел.: 0898 /684 844 и 0889 / 223 961

 

Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов” 25 (сградата на Техн. университет - филиал Пловдив), тел.: 032 /659 502 и 0888/ 645 158

 

Разград, ул. Н. Вапцаров” 10 (Общежитие за средношколци), тел.: 0878 /942 491 (за времето от 15.02.2011 до 13.06.2011 г.)

ул. “Антим І” № 1, Читалище “Развитие”, тел.: 0878 /942 491 (след 13.06.2011 г.)

 

Русе, ул. Николаевска” 66, ет. 1 (Стоматологията), тел.: 0885 /739 527

 

Свищов, ул. „П. Ангелов” 17, СОУ „Д. Благоев”, тел.: 0882 /342 024 и 0882 /509 582

 

Силистра, бул. "Македония” 121 (ПГСУАУ “Атанас Буров”), тел.: 086 /823 025 и 0889 /909 141

 

Сливен, ул. "Граф Игнатиев” 1 (Генералска къща), тел.: 0889 /533 030 и 0889 /533 131

 

Смолян, бул. "България" 58, етаж 2, стая 11 (Бивш профсъюзен дом), тел.: 0301 /63 763

 

София, бул. “Витоша” 134, ХХІІ СОУ “ Г. С. Раковски ”, тел.: 02 /954 46 61 и 0887 /060 375

 

София, Студентски град, Център за обучение и квалификация, МГУ „Св. Йоан Рилски”, тел.: 0889 /808 775 и 02 /80 60 524

 

Стара Загора, ул. "Армейска" 9 (в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище), тел.: 042 /257 103 и 042 /646 107

 

Търговище, бул. “Ст. Мавродиев”, ет. 2, Читалище “Напредък”, тел.: 0887 /927 463 и 0601 /672 53

 

Хасково, Народно читалище "Заря", ет. 1 (Централен вход), тел.: 038 /665 413 и 0887 /035 598

 

Шумен, ул. "Съединение” 105 (Младежки дом), тел.: 054 /877 532 и 0887 /225 112

 

Ямбол, ж.к. Диана, Студентски общежития, блок 14, тел.: 046 /669 187; 046 /669 184 и 0886 /853 731