Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат книгата на проф. Желю Владимиров „Културното наследство като ресурс за местно развитие“

   

09.11.2023

 

Излезе от печат книгата на проф. Желю Владимиров Културното наследство като ресурс за местно развитие, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2023, 200 с. Тя беше представена на 31.10.2023 г. в Университетската библиотека. Книгата съдържа резултати от изследвания, проведени по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020.

Screenshot 2023-11-09 100313

Проф. Желю Владимиров открои политиките и подходите за опазване и развитие на културното наследство, акцентира на методите за икономическа оценка при разглеждане на културната стойност на недвижимите обекти на културното наследство. Авторът даде примери с историческия комплекс „Цари Мали Град“ в село Белчин като ресурс за местно развитие в съпоставка със значението на културно-историческото наследство в град Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот и реалното му използване.

В заключението на своята презентация авторът проф. Желю Владимиров подчерта: „Най-важен „инструмент“ за опазване на културното наследство е образованието. За всяко наследство трябва да има вълнуващ разказ, презентация, визуално представяне и др., за да впечатлява и да се предава от уста на уста“.

Книгата може да представлява интерес за всички, които се интересуват от икономика на културата и културното наследство. Тя се състои от пет глави. В първа глава са дадени определения, подходи и политики за опазване и развитие на културното наследство. Във втора глава се анализира културната и икономическата стойност на обектите на културното наследство, статутът им на публични блага и значението им като ресурс за развитие. Трета глава включва най-често използвани методи за икономическа и по-комплексна оценка на културни обекти и събития, както и примери от подобни изследвания.

Screenshot 2023-11-09 100239

Четвърта глава представя данни от изследване на културното наследство като ресурс за местно развитие по примера на създаването на историческия комплекс Цари Мали Град (ЦМГ) в с. Белчин. Разкрити се икономическите и социалните ползи от комплекса ЦМГ за местния бизнес, местните жители и посетителите на комплекса.

Значението на културно-историческото наследство (КИН) в град Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот е обект на изследване в пета глава. Показана е оценката на обектите на КИН от местните жители, както и социалните и икономическите ползи от туризма на културното наследство в града.