Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / През май се проведе семинар за трансфер на добри практики по проект INNOAIR

   

30.05.2023

 

На 17.05.2023 г. бе проведен „Семинар за трансфер на знания“ по проект INNOAIR, изпълняван от Столична община и финансиран по програма Urban Innovative Actions. В рамките на семинара взеха участие представители на местни власти от Гърция, Сърбия, Хърватия, изследователски екипи, висши училища, както и ръководители на общински структури и експерти от администрациите на Стара Загора, Хасково, Видин, Монтана, Благоевград, Габрово, Симитли, Русе, Варна, Бургас, Сливен, Ловеч, Асеновград, Пловдив и др.

Screenshot 2023-05-30 132735

Стопански факултет взе участие като представи моделите, разработени за нуждите на мобилното приложение, обслужващо градския транспорт при поискване, както и възможностите за оптимизация на маршрутите на градски транспорт чрез използване на корелирани данни за движението на гражданите.

Според експерта по градска мобилност Гереон Майер един от важните аспекти е именно промяната в моделите на придвижване, които могат да имат ключова роля за постигане на целите, които Европа си поставя в рамките на „Зелена сделка“.

Екипът на проекта представи основните стъпки в процеса по въвеждане на транспортна услуга при поискване, в това число наличието на подходящи транспортни средства, определяне на тарифа за превоз на пътниците и начините за плащане, както и необходимостта от нормативни изменения за прилагането ѝ на практика.

„INNOAIR е малък, но изключително важен проект, защото създава модел за работа в бъдеще. Всеки негов елемент е нов не само за системата на градския транспорт, но и за българското законодателство“, подчерта директорът на дирекция „Транспорт“ на Столична община Иван Николов. Предстои на база опита и модела от работа на транспорта при поискване, да бъде разширена мрежата за довеждащ транспорт на територията на Столична община. Планира се и разширение на сегашния обхват на транспорта при поискване.