Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев беше избран за заместник-председател на Съвета по иновации към БТПП

   

21.02.2023

 

На Общо събрание на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ) към БТПП, проведено на 17 февруари, беше избрано ново управително тяло, част от което стана деканът на Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – доц. д-р Атанас Георгиев, в ролята на зам.-председател.

BCCI

За председател на Управляващия борд на Съвета беше избран Радослав Петков – експерт в секторите за бързооборотни стоки, търговията на дребно, телекомуникациите и управленското консултиране и дългогодишен управленски опит в стратегии за растеж и организационна трансформация. За зам.-председател освен доц. д-р Атанас Георгиев беше избран и Марко Марков, който е главен съветник в ЕИБ, сектор „Устойчива енергия“ и водещ експерт в екипа по създаване на Националния декарбонизационен фонд. За членове бяха избрани Камен Славов – член на Управителния съвет на Фонд на фондовете; проф. д-р инж. Фантина Рангелова – създател, ръководител и преподавател в магистърска програма „Управление на проекти в строителството“ в УАСГ; Тодор Воденичаров – изпълнителен директор на компании в сектор „Здравеопазване“; доц. Иван Станков – част от академичния състав на катедра „Компютърни системи и управление“ към Технически университет и зам.-председател на Асоциацията на младите учени; Никола Руйчев – основател на компания, предоставяща облачни услуги, и адв. Костадин Манев, който има над 20-годишен опит в областта на интелектуалната собственост и конкурентното право.

Новият управителен съвет ще се фокусира върху ускоряване на развитието на екосистемата за иновации и технологии в България на регионално и глобално ниво чрез проекти, менторство и динамична координация между университетите, бизнеса, неправителствените организации, правителството, хората и обществата.