Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2022/2023 академична година

   

02.02.2023

 

Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави.

Ка107-преподаватели

Целта на мобилността е да бъдат изнесени лекции в областта на знание, която е договорена с партньорския университет и е одобрена от Националата агенция. Участието в научни форуми, конференции и подобни събития не е допустимо и няма да бъде финансирано.

Подробна информация относно онкретните области на знание, броя на мобилностите, тяхната продължителност и финансирането, можете да откриете тук . Всички одобрени мобилности по тази селекционна процедура трябва да бъдат изпълнени в срок до 15 юли 2023 г. (проект 2020-1-BG01-KA107-078449) и до 15 юли 2024 г. (2022-1-BG01-KA171-HED-000076603).

Повече информация за конкурса можете да намерите тук.