Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Инструкции за провеждане на държавен изпит за специалност „Икономика и финанси“

   

04.07.2022

 

Държавният изпит за спец. Икономика и финанси ще се проведе на 18.07.2022 г. от 10:00 ч. в зала 400 и зала 420 в сградата на Стопанския факултет. В деня на държавния изпит ще бъдат публикувани списъци на студентите за разпределението по зали.

Държавния изпит се състои от две части:

  • Първа част „Икономика“. В началото на изпита представител на студентите изтегля един от няколко варианта, който съдържа комбинация от по един въпрос с двуцифрен код от всички дялове на част „Икономика“ от въпросника. Времето за работа е 120 минути. По първата част от държавния изпит студентът следва да изложи своите знания ясно и аргументирано, като покаже познаване на изпитния въпрос. Отговорът на студента следва да звучи цялостно и като минимум да обхваща съществените аспекти, посочени в разясненията към структурата на изпитния въпрос. Отговорът на избрания въпрос следва да съдържа интерпретация, а не да се ограничава до формално изреждане на дефиниции, и при условие, че е необходимо да се посочат конкретни формули, те да бъдат анализирани в контекста на конкретно зададения въпрос.
  • Втора част „Финанси и счетоводство“. 30 минути след приключване на работата по първата част от държавния изпит студентите започват работа по втората част „Финанси и счетоводство“, която е под формата на тест от 40 въпроса и се провежда чрез Системата за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ в зала 215, зала 303 и зала 308. Времето за работа е 120 минути.

 

По време на работа по втората част от държавния изпит:

Не се допуска:

  • използването на калкулатори от компютри, мобилни телефони, екселски таблици или сродни софтуери;
  • използването на счетоводен сметкоплан.

 

На студентите се разрешава:

  • навигиране между въпросите по време на решаване на изпитния тест;
  • използването на калкулатори, включително научни или финансови;
  • използването на формули от дял „Корпоративни финанси“, предоставени от квесторите;
  • използването на финансови таблици, предварително показани на квесторите преди началото на изпита.

 

Преди държавния изпит подгответе и проверете Вашето потребителско име и парола за достъп до Системата за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ (e-learn). Без тях не може да влезете в системата и да се явите на втората част от държавния изпит!

Ако нямате достъп до своето потребителско име и парола или те не Ви позволяват достъп до e-learn, моля свържете се своевременно с инспектор „Бакалаври“ – Бистра Иванова, b.ivanova@feb.uni-sofia.bg, и Неда Николова, n.nikolova@feb.uni-sofia.bg.

 

Втората част от държавния изпит ще се проведе на следния линк: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=66259

Всички студенти от специалност „Икономика и финанси“, 4 курс, са автоматично записани в електронния курс. Ако сте подали заявление за явяване на държавен изпит и нямате достъп до електронния курс, своевременно се свържете с Мая Тодорова, mayalt@uni-sofia.bg

 

Желаем ви успех!

Катедра „Икономика“

Катедра „Финанси и счетоводство“

3BGEN