Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Летен семинар „Сигурност, безопасност, уязвимост“ ще се проведе на 10-12 юли 2022 г. в София

   

09.06.2022

 

Летният семинар е организиран от СИФАМ и неговите университети-партньори, включително Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, като част от тема, която придобива особен отзвук през последните години и още повече през последните месеци. Стопанският факултет е партньор на ESFAM в организирането за втора поредна година. Геополитическите, климатичните и здравните рискове се съчетават с нарастващата цифровизация на дейностите и нарушават определен брой референтни принципи.

Интеграцията на страните от Западните Балкани в Европейския съюз все още не е приключила, а новите кандидатки вече планират да разширят членството си на изток, чак до Кавказ. Военните съюзи като НАТО, но също и солидарността между страните, преначертават нови логики на логистичните вериги и търговските потоци.

Photo5-Seminaire2022-1920x1080

Отново се появяват рискове от война, а кризите в областта на електронните компоненти и суровините променят поведението на компаниите. Сигурността на доставките в нашите вериги за доставки вече не е гарантирана, а търсенето на услуги за сигурност се увеличава. Тази нестабилност се превръща в системна, а нашите международни компании вече не знаят как да се справят с местните проблеми, които се разпространяват във физическите, финансовите и информационните мрежи, и се обръщат към своите екипи и държавите да ги подпомогнат и да компенсират недостатъците на една глобализирана и нерегулирана система.

Сложността на организациите ни, съчетана с многобройните сътресения и промени в обществата ни, също кара хората да се чувстват уязвими към нови системни рискове, но и към организационни промени в методите на работа. Практиките на свободното време, включително туризмът, също се развиват и поставят под въпрос устойчивостта на моделите.

Каква политика за безопасност трябва да разработим, за да осигурим мобилността на ползвателите на алтернативни транспортни средства в града (мотоциклет, скутер, велосипед, товарен велосипед, електрически скутер, електрически скейтборд и т.н.)?

Целта на летния семинар е да се дискутират причините за рисковете, водещи до необходимостта от сигурност, но най-вече естеството на практиките и реакциите на нашите организации. Изключват ли се или се засилват взаимно уязвимостите? Как новите уязвимости могат да бъдат съчетани с уязвимостта към изменението на климата и икономическата уязвимост? Какви публични политики трябва да се прилагат, когато борбата с уязвимостта е в противоречие?

Насърчаваме и изпращането на трансдисциплинарни доклади по тази обща тема, които отчитат различни нива на детайлност (от индивида до държавата, до всички видове частни или публични организации) и предлагат доклад за проблемите на сигурността, безопасността и уязвимостта на нашите организации.

Заглавията на докладите или кратко резюме могат да се изпращат до 20.06.2022 г. на адрес: contact@esfam.auf.org

Работен език: френски и английски