Начало / Новини / Новини и събития / Награждаване на участниците в конкурса „Малки изследователски грантове в подкрепа на местните общности“

   
Награждаване на участниците в конкурса „Малки изследователски грантове в подкрепа на местните общности“

В Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе церемония по награждаването на кандидатите, получили финансиране в рамките на първата конкурсна сесия „Малки изследователски грантове в подкрепа на местните общности“ (Community Research Awards). Конкурсът се проведе пилотно в България в периода ноември 2021 г. – януари 2022 г. в рамките на международния проект UniverCity, в който Софийският университет е водещ партньор на организации от Румъния, Италия и България.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков, заместник-министърът на иновациите и растежа г-жа Карина Ангелиева, наградените кандидати, наставници от страна на заинтересовани институции и екипът, работещ по проект UniverCity.

1-1

Проф. д-р Албена Вуцова от Стопанския факултет представи проекта UniverCity, подкрепен от програма Еразъм+ на Европейския съюз по договор № 2020-1-BG01-KA203-079271-KA203-HE-33-15.10.2020, предстоящите стъпки и перспективи за устойчивост. По думите й, той дава възможност да се представят малки проекти, насочени към решаване на иновационни проблеми или научни изследвания.

4-4

Проф. дфн Анастас Герджиков поздрави участниците. Той очерта иновативните елементи в инициативата на UniverCity: на първо място, тук може да намери своето място важната тема за пригодността за заетост, вторият важен акцент е възможността за партньорството с местните власти, което би могло да бъде образец и за други партньорства и не на последно място, защото чрез малките проекти може много по-гъвкаво да се осъществи връзката между нуждите на местната власт и бизнеса с тези, които могат да предложат сериозни научни решения. Подходът “community research awards” позволява да се търсят пресечни точки между наука и бизнес, отбеляза ректорът и допълни, че това е потенциална посока за надграждане на започнатите дейности.

7-7

Г-жа Карина Ангелиева засегна темата за необходимостта от развитието на проектната компетентност сред студентите – да търсят решения чрез проекти като използват своите натрупани знания и умения по време на образователния процес в подкрепа на обществото, на по-уязвими групи и др. Тя посочи, че младите хора нямат смелостта да кандидатстват и да правят проекти и подчерта, че трябва да се инвестира повече в такива проекти, които да ангажират студентите и да им дадат необходимите умения.

12-12

Д-р Николай Янев от екипа на проект UniverCity представи страните, участващи в проекта – външни организации, включени в оценката и изпълнението, както и кандидатите и техните проекти. Той посочи, че проектът е интересен експеримент, който показва, че учените могат да бъдат овластени в изпълнението на проекти при облекчаване на административната тежест, че гражданите като физически лица могат да бъдат достатъчно отговорни в управлението на бюджети. На второ място инициативата дава възможност да бъдат търсени мостове между академията и различни общности, които споделят интереси или местоживеене. Трети акцент в дейностите е, че UniverCity стимулира хората да влязат във връзка с оганизации, заинтересовани от техните идеи.

В рамките на събитието представителите на наградените проекти запознаха присъстващите със своите идеи и дейностите, които предстои да извършат, както и със значимостта им за развитието на местните общности.