Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Купата на Ректора / Купа на Ректора - Мальовица 2024г / Гл.ас. Антон Хиджов защити докторат

   

15.04.2010 г.

На 15 април 2010 г. гл.ас. Антон Хиджов, заместник директор на Департамента по спорт, защити пред Специализирания научен съвет по Педагогика към ВАК докторат на тема: "Методика на обучението по спортно катерене на студенти от висши училища с неспортна насоченост".