Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2021 / Кандидатстване с конкурсен изпит или с ДЗИ / Кандидатстване с два държавни зрелостни изпита

   

История и цивилизация + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика.

Български език и литература + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика.

Философски цикъл + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика.

География и икономика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика.

Математика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика.

География и икономика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език; Италиански език; Руски език (по избор): Туризъм.

Български език и литература + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език; Италиански език; Руски език (по избор): Туризъм.

История и цивилизация + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език; Италиански език; Руски език (по избор): Туризъм.

Философски цикъл + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език; Италиански език; Руски език (по избор): Туризъм.

История и цивилизация + Английски, Френски език (по избор): История и чужд език (английски език/френски език).

Български език и литература + Английски, Френски език (по избор): История и чужд език (английски език/френски език).