Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Избираеми дисциплини за ОКС „магистър“

   

06.10.2021

 

Уважаеми студенти,

Електронните курсове по избираемите дисциплини за ОКС "магистър" са създадени в Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/).

При интерес към определена избираема дисциплина, следва да се свързвате с преподавателите титуляри на курсове, които ще ви ориентират за начина на посещаване на занятията и тяхното провеждане. При проблеми с достъпа или невъзможност да намерите избираем курс, насочвайте своите запитвания към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg).

 

Стопански факултет

stopanskifakultet_logo_imagelarge