Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Класирани кандидат-магистри от втория етап на кампанията в Стопанския факултет и информация за записване в магистърските програми

   

05.10.2021

 

Класираните кандидати от втория етап на кампанията за прием в магистърските програми в Стопанския факултет за учебната 2021/2022 година са посочени по входящ номер от системата за подаване на документи в следните заповеди на Ректора:

 1. Заповед за записване на студенти срещу заплащане в ОКС „магистър“
 2. Заповед за записване на студенти с чуждестранни дипломи срещу заплащане в ОКС „магистър“

Записването в магистърските програми е лично в сградата на Стопанския факултет (блок 3 на бул. Цариградско шосе №125) при спазване на следния график:

 

11 октомври 2021 г. (понеделник) от 9 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. зала 317

 • МП Енергийни пазари и услуги
 • МП Икономика и управление на публични ресурси
 • МП Икономика и финанси
 • МП Митнически и данъчен контрол
 • МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите
 • МП Фасилити мениджмънт

 

11 октомври 2021 г. (понеделник) от 9 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. зала 215

 • МП Бизнес администрация – управление и предприемачество
 • МП Отговорно и устойчиво управление

 

12 октомври 2021 г. (вторник) от 9 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. зала 317

 • МП Аутсорсинг проекти и компании
 • МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси
 • МП Икономика и право
 • МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език
 • МП Счетоводство и одит
 • МП Финанси и банково дело
 • МП Финанси, инвестиции и финтех
 • МП Финанси, счетоводство и анализ на големи данни

 

12 октомври 2021 г. (вторник) от 9 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. зала 215

 • МП Бизнес администрация
 • МП Дигитален маркетинг
 • МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси
 • МП Бизнес администрация – стратегическо управление
 • МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език
 • МП Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език
 • Управленски информационни системи с обучение на английски език

 

Необходими документи за записване

Кандидат-магистрите трябва предварително да подготвят следните документи:

1. Диплома – оригинал и копие на диплома за завършено средно и висше образование или академична справка с отразен среден успех от следването и успеха от държавния изпит (защитата на дипломна работа)

Оригиналът на дипломата се сверява и връща на притежателя (респ. пълномощника). Кандидати, завършили СУ „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към съответния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

2. Лична карта (или собственоръчно попълнено пълномощно, в което изрично е упоменато, че лицето желае да бъде записано в съответната магистърска програма).

3. Попълнена и подписана предварително декларация за здравно осигуряване по образец

4. Документ за платена такса – кандидат-магистрите трябва да заплатят семестриалната такса предварително по един от следните начини:

 • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay
 • на каси в банка

 

Трябва да се посочи банковата сметка на Софийския университет:

БНБ – Централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 1. Три имена на студента
 2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
 3. Да се посочи задължително, че магистърската програма е към Стопанския факултет

 

Годишни такси (за граждани на България и ЕС) за ОКС „магистър“, платено обучение за учебната 2021/2022 година в Стопанския факултет

5. Два броя снимки (паспортен формат)

6. Само студентите от следните магистърски програми попълват декларация по образец относно включването на задължителни и/или избираеми дисциплини на английски език в учебния план

 • МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси
 • МП Бизнес администрация – стратегическо управление
 • МП Дигитален маркетинг
 • МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси
 • МП Счетоводство и одит – 3 и 4 семестъра
 • МП Финанси, счетоводство и анализ на големи данни
 • МП Финанси, инвестиции и финтех – 3 и 4 семестъра
 • МП Финанси и банково дело

 

Кандидат-магистрите могат да закупят от Стопанския факултет и попълват на място следните документи:

7. Формуляр за записване на новоприети студенти (по образец) от Стопанския факултет

8. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента от Стопанския факултет или друга книжарница на СУ „Св. Климент Охридски“

9. Договор за обучение срещу заплащане в ОКС „магистър“

 

Посочените документи могат да бъдат закупени в сградата на Стопанския факултет.

Ако Ви е необходима допълнителна информация или съдействие относно записването, може да се обръщате към:

Инспектор „Магистри“ – 0878 437 462

Анелия Стефанова, Секретар на Стопанския факултет – 02 873 83 10

Десислава Лещарова, Главен инспектор „Администрация“ – 02 423 25 08

 

stopanskifakultet_logo_imagelarge