Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Заместник-декани

   

ЗАМ.-ДЕКАН
управление на качеството, акредитация и връзки с работодатели

доц. д-р Галина Генчева-Кисьовска

стая 403, телефон 02 8161 347

e-mail GGencheva@chem.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ професионално направление 4.2 Химически науки и 1.3 Педагогика на обучението по химия и СДК

доц. д-р Валя Николова

стая 311 телефон: 02 8161 353

е-mail: ohtvd@chem.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност – фармация и СДК

проф. д-р Анели Неделчева

стая 418, телефон 02 8161 328

e-mail: ohan@chem.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН
докторантура, международна дейност, научноизследователска работа, проектно финансиране

проф. д-р Петко Петков

стая 610, телефон 02 8161 433

е-mail: ppetkov@chem.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН

финансови и стопански дейности

доц. д-р Боряна Донкова

стая 333, телефон 02 8161 214

e-mail nhbd@chem.uni-sofia.bg