Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Заместник-декани

   

ЗАМ.-ДЕКАН
управление на качеството, акредитация, връзки с работодатели и СДК

проф. д-р Милен Богданов

стая 227, телефон 02 8161 228

e-mail mbogdanov@chem.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност – химически специалности – бакалавърска и магистърска степен

доц. д-р Донка Ташева

стая 606, телефон 02 8161 437

e-mail: ohdt@chem.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност – фармация и СДК

проф. д-р Галя Маджарова

стая 530, телефон 02 8161 431

e-mail: fhgm@chem.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН
докторантура, международна дейност, научноизследователска работа, проектно финансиране

проф. дхн Тодор Дудев

стая 312, телефон 02 8161 323

е-mail: t.dudev@chem.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН

финансови и стопански дейности

доц. д-р Боряна Донкова

стая 333, телефон 02 8161 214

e-mail nhbd@chem.uni-sofia.bg