Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
           
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: проф. д-р Анела Иванова
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ за академичната 2023/2024 г., лятна сесия

 • Изпит по "Органична химия 2 част" за специалности "Екохимия", "Компютърна химия", "Инженерна химия и съвременни материали" и "Ядрена химия" ще се проведе на 05.09.2024 г., 9:00 ч. в 130 аудитория.
 • Изпит по Биорганична химия за специалност "Екохимия" ще се проведе на 05.09.2024 г., 13:00 ч. в 130 аудитория.

-----------------------------------

РАЗПИС НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ - ХИМИЯ (задочно обучение, зимен семестър, 2024/2025 уч. г.)

Програмата не е окончателна, възможни са промени!

-----------------------------------

Учебно-научна лаборатория „Социална фармация" ще проведе поправителни изпити през септемврийската поправителна сесия по дисциплините, които преподава, както следва:

 • V курс
  • СФФЗ – 04.09.2024, 09.00 часа 501 зала
  • Фармакоикономика – 03.09.2024, 09.00 часа 501 зала
  • Фармацевтични грижи – 03.09.2024, 09.00 часа 501 зала
 • IV курс
  • СФФЗ – 05.09.2024, 09.00 часа 501 зала
 • I курс
  • История на фармацията – 03.09.2024, 09.00 часа 501 зала
 • Магистратура „Медицинска химия"
  • Фармацевтична регулация и фармакоикономикс - 03.09.2024, 09.00 часа 501 зала
 • Магистратура „Козметика и битова химия"
  • Козметично законодателство - 03.09.2024, 09.00 часа 501 зала

-----------------------------------

Ликвидационна сесия само за студенти 5 курс, спец. Фармация от 08.07.2024 - 22.07.2024 г.

-----------------------------------

Конкурс за подбор на млади учени - Срок за подаване на документите: до 05.08.2024 г. (вкл.)

Конкурс за подбор на постдокторанти - Срок за подаване на документите: до 05.08.2024 г. (вкл.)

-----------------------------------

Тържествено честване на 100-годишнината на Катедра Аналитична химия - 3-4 октомври 2024 г.

Краен срок за изпращане на заявки и резюмета: 01.09.2024 г.

Крайният срок за изпращане на ръкописи е удължен до 15.07.2024 г.

-----------------------------------

Научна конференция "135 години университетско образование по неорганична химия", 30-31 октомври 2024 г.

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме на доклад - 15.09.2024 г.

-----------------------------------

50-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Юбилейна конференция по химическо образование“, 25 – 27 октомври 2024 г., гр. София - Срок за изпращане на резюметата – 25.09.2024 г.

-----------------------------------

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

Факултетът по химия и фармация взе участие във форума „Български фармацевтични дни 2024“

-----------------------------------

Студент Теодора Димитрова, III курс, специалност „Инженерна химия и съвременни материали“, ФХФ, бе отличена с една от трите награди за Най-добър постер за представянето си на 15-та НАУЧНА СЕСИЯ „МЛАДИТЕ УЧЕНИ В СВЕТА НА ПОЛИМЕРИТЕ“, която се проведе на 6 юни, 2024 г. в Института по полимери, БАН.

-----------------------------------

Ден на кариерното развитие се проведе във Факултета по химия и фармация

Във Факултета по химия и фармация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Ден на кариерното развитие. Пред сградата на факултета 38 фирми и институти представиха пред студентите възможности за професионална реализация. [Снимки от събитието]

-----------------------------------

Проф. Петко Петков – заместник-декан на Факултета по химия и фармация беше отличен с награда „Питагор“ за 2024 г.

-----------------------------------

Отлично представяне на българските ученици на 58-та Международна Менделеева олимпиада по химия

Златният медал спечели Виктор Лилов (12 клас, СМГ), среброто заслужи Явор Христов (12 клас, СМГ). Бронзовото отличие е за Преслав Георгиев (12 клас, СМГ), а Ивайло Къртев (11 клас, МГ Пловдив) спечели почетна грамота. Ръководители на българските химици са доц. Христо Чанев и гл. ас. д-р Даниела Цекова от Факултета по химия и фармация на СУ.

-----------------------------------

Асен Стоянов от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечели първа награда в конкурса за научна статия на тема „Природни науки и иновации в образованието“, обявен от редакционната колегия на списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“ на НИОН „Аз-буки“.

-----------------------------------

Стипендианти на Фондация „Еврика” за учебната 2023/2024 г.

Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади

 • Крум Найденов Александров - ФХФ, сп. „Химия“, I курс
 • Павел Атанасов Николов – ФХФ, сп. „Химия“, II курс

За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев

 • Добрина Костадинова Иванова - ФХФ, сп. „Химия“, III курс
 • Катерина Георгиева Тумбалова - ФХФ, сп. „Екохимия“, IV курс

-----------------------------------

Учени от Факултета по химия и фармация за поредна година сред първите два процента най-цитирани в света

Изследователи от Факултета по химия и фармация са класирани за поредна година сред най-видимите в света в т.нар. Станфордска класация. От общо 22 учени от Софийски университет, 10 са развивали авангардно химични научни направления през цялата си кариера. Това са доц. Мича Каравастева (405 място в Минно дело и Металургия), акад. Николай Денков (678 място в Химична физика), акад. Петър Кралчевски (1956-2000 г.) (1108 място в Химична физика), чл.-кор. Димитър Цалев (1222 място в Аналитична химия), проф. Васил Симеонов (1772 място в Околна среда), чл.-кор. Красимир Данов (1789 място в Химична физика), проф. Георги Вайсилов (1824 място в Химична физика), проф. Иван Б. Иванов (1935-2018 г.) (1838 място в Химична физика), проф. Ирина Караджова (2385 място в Аналитична химия) и д-р Ерик Кънчев (2955 място в Органична химия). Наред с тях, сред най-цитираните автори за изминалата година са проф. Славка Чолакова (1768 място в Химична физика) и проф. Тодор Дудев (2006 място в Химична физика).

Пълната класация е публикувана на https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

-----------------------------------

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

В периода 03.07-03.09.2024 г. Университетската библиотека съвместно с Българския информационен консорциум предоставя пробен достъп до колекцията от електронни книги на издателство Taylor & Francis.

Линк за достъп: https://www.taylorfrancis.com/collections

-----------------------------------

Отворена покана за набиране на кандидатури по проект SUMMIT - международно сътрудничество

-----------------------------------

Право на лиценз за продуктите на Office365 (Word, Excel, Power point, Microsoft Teams и др.) - указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

-----------------------------------

Възможност за плащане на такса за библиотечна читателска карта по банков път

-----------------------------------

Издаване на електронни бележки в уверение на това, че студентите не дължат книги на библиотеката

-----------------------------------

Презаписване на заети книги чрез електронния каталог на библиотеката

-----------------------------------

Заявка за отдалечен достъп до дигитализирана учебна литература

-----------------------------------

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.