Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / График на поправителната изпитна сесия за учебната 2020/2021 година - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

   

20.07.2021

 

feba_reference_reference_reference

 

 

Евентуални промени и допълнения ще бъдат отразявани на тази страница!

 

Издаване на индивидуални протоколи за поправителната сесия на магистрите

 

Издаването на индивидуални протоколи за поправителната сесия за студенти от минали випуски се извършва чрез заявка и платежно нареждане по имейл към инспекторите за ОКС „магистър“:

Лили Димитрова - liliab@feb.uni-sofia.bg

Нели Милева - mileva@feb.uni-sofia.bg

 

Заплащането се извършва по един от следните начини:

  • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay
  • на каси в банка

Данните, които трябва да посочите, са:

Банковата сметка на Софийския университет - Стопански факултет:

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

  1. Вашите три имена
  2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
  3. Да се посочи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Стопански факултет