Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / Postbank/Пощенска банка

   

 

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме: Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации; Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност; Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи; Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Postbank_logo

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти. За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери. Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!

Интернет страница на компанията: www.postbank.bg

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://www.postbank.bg/Za-nas/Careers

 

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBhM2ViMTMtN2JlNC00M2I0LWI2ODEtNzQ1NmY1YjA1OTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2222fe70d1-f14f-4143-9839-9d91aa178113%22%2c%22Oid%22%3a%22e1142036-f70d-4c0e-98ab-457aa4c6e4df%22%7d

Лице, представляващо компанията: Силвия Терзийска, sterziyska@postbank.bg, 02/ 8166096

 

 

Данни за връзка с представител на компанията: Силвия Терзийска, sterziyska@postbank.bg, 02/ 8166096