Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / Project BG05M2OP001-2.013-0001 Student Internships - Phase 2/Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”

   

 

Заповядайте, за да поговорим повече за проект "Студентски практики - Фаза 2". Можем да Ви разкажем повече за възможностите, които предлага проекта, както и за условията за кандидатстване и успешно провеждане на практика.

mon-stud-praktiki2020

Проектът дава възможност за практическо обучение (практика) в реална работна среда на всички действащи студенти. Практическото обучение, за което кандидатства студентът, трябва да съответства на изучаваната от него специалност или професионално направление. Практиката се провежда в рамките на 240 астрономически часа. За всяко успешно приключило и потвърдено практическо обучение студентът получава стипендия в размер на 600 лв.

Интернет страница на компанията: https://praktiki.mon.bg/

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://praktiki.mon.bg/

 

 

Виртуален щанд 1: https://meet.jit.si/Maria-Kirova

Лице, представляващо компанията: Мария Кирова, mkirova@admin.uni-sofia.bg, 087 874 2411

 

Данни за връзка с представител на компанията: Надя Стоянова, n.stoyanova@admin.uni-sofia.bg, su_career@uni-sofia.bg, 089 792 2042