Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / Filipov & Partners LTD/Филипов и партньори ООД

   

 

Икономическа група Филипов и партньори е един от лидерите в страната в областта на счетоводството, данъците и одита. Ние вярваме, че екипът ни и човешкият ресурс са водещ фактор за постигнатите ни успехи и инвестираме сериозно в знанието и професионалното развитие на нашите служители. Ако вие сте амбициозни и мотивирани млади професионалисти, с желание да се обучавате и да се развивате професионално в областта на счетоводството, данъците и одита, заповядайте при нас и научете повече за нашите кариерни предложения. Ще Ви очакваме на виртуалния ни щанд в деня на форума, за да научите повече за нашите предложения за стаж и работа, както и за стипендиантската програма, която предлагаме на студентите.

b_20821da4895b4579d18b145c74c2c04f

Филипов и партньори e икономическа група предлагаща уникален микс от интегрирани професионални услуги, превърнала се в символ на висок професионализъм, грижа за клиента и гаранция за безрезервно доверие от страна на многобройните клиенти, обърнали се към нас. При обслужването на клиентите ни прилагаме доказано най-добрите европейски и световни практики, гаранция за което е имплементирането на стандарти ISO/IEC 27001:2013 и ISO 9001:2015. Филипов и партньори работи за развитието на професионалното общество, основавайки в съорганизация единствената по рода си ежегодна Национална експертна конференция по данъци; провеждане на ежегодни професионални обучения и участие чрез професионални публикации и разработки в специализираната професионална литература. Знанията и опитът си предаваме и чрез изнасяне на академични публични лекции и дискусии и преподаване във висши учебни заведения. Активно участваме в развитието и работата на професионални организации, както и взаимодействаме и консултираме административните институции и публичните органи в страната.

 

Интернет страница на компанията: www.filipov.bg

 

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: www.filipov.bg

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ3OGU2NmItNjI2MC00Y2Y5LTg5MzUtMTcwMTZlMDRmY2Zi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6c439be-6177-4751-ac15-2b90127fb091%22%2c%22Oid%22%3a%22dbe195db-0b34-4355-95bd-8a9f49c012bb%22%7d

Лице, представляващо компанията: Юлий Зарев - Отдел Консултации, y.zarev@filipov.bg, тел. 02/ 85 85 855

 

Виртуален щанд 2: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFlN2Y5NzItNjZlZi00ZWRiLThhNzItMmVlMDg5ZmIxMzdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6c439be-6177-4751-ac15-2b90127fb091%22%2c%22Oid%22%3a%22dbe195db-0b34-4355-95bd-8a9f49c012bb%22%7d

Лице, представляващо компанията: Камелия Филипова - Счетоводен отдел, k.filipova@filipov.bg, тел. 02/ 85 85 855

 

Виртуален щанд 3: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVmNGU1Y2ItN2NiZi00M2Y0LWFmN2MtMGNmY2E0ZGRlZTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6c439be-6177-4751-ac15-2b90127fb091%22%2c%22Oid%22%3a%22dbe195db-0b34-4355-95bd-8a9f49c012bb%22%7d

Лице, представляващо компанията: Моника Асенова - Одитен отдел, m.asenova@filipov.bg, тел. 02/ 85 85 855

 

Виртуален щанд 4: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc2Y2EwYTAtMjkzNi00ZDI5LWE1ZmMtNThiZmYyYzNjZjYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6c439be-6177-4751-ac15-2b90127fb091%22%2c%22Oid%22%3a%22dbe195db-0b34-4355-95bd-8a9f49c012bb%22%7d

Лице, представляващо компанията: Калина Петрова, k.petrova@filipov.bg, тел. 02/ 85 85 855

 

Данни за връзка с представител на компанията: Калина Петрова, k.petrova@filipov.bg, тел. 02/ 85 85 855; 0884 90 60 00