Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / УС на Съюза на икономистите в България обявява конкурс Млад икономист 2021 г.: „Гласът на младите за силна икономика“

   

04.03.2021

 

Седемнадесетият национален конкурс Млад икономист 2021 г. „Гласът на младите за силна икономика“ е на тема „Поуките за икономиката и образованието от пандемията COVID-19“. В конкурса могат да участват ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти (бакалавър, магистър), докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

2021MIK-SIB

Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка, като докладите трябва да бъдат написани на български език и да бъдат до 10 стандартни номерирани компютърни страници. В текста не трябва да се посочва името на автора, като личните му данни се посочват на отделна страница. Докладите се представят до 26 май 2021 г. в два екземпляра на хартиен носител на адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, ет. 4, стая 420 - За конкурса „Млад икономист 2021г.” и по електронен път на адрес: unieconom@abv.bg

 

Награди в конкурса:

Участниците, които са заели първо, второ и трето място в четирите категории получават парична награда; носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност; заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2020г.” ще се състои на 11 юни 2021 г., по повод честването на Деня на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108.

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ тук.