Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2021 / Балообразуване / Стопански факултет / Стопанско управление

   

Форма на обучение: Редовнa

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор:

І. С коефициент 3:
1. ДЗИ по математика
2. изпит по математика І
3. изпит по математика ІІ
4. ДЗИ по география и икономика
5. ДЗИ по профилиращ учебен предмет (информатика, информационни технологии или предприемачество)

ИЛИ

ІІ. С коефициент 2:
6. ДЗИ по български език и литература
7. ДЗИ по английски език
8. ДЗИ по френски език
9. ДЗИ по немски език
10. ДЗИ по история и цивилизация

 

+

 

Общ успех от дипломата за средно образование

 

* Забележки:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка;

2. За допускане до участие в класирането за специалностите Икономика и финанси, Стопанско управление и Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език) в Стопански факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език;

Или

- сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;

- TOEFL IBT с точки над 80;

- TOEFL CBT с точки над 200.

за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF, OSD2; Prufung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), Goethe-Zertifikat B2, C1 и C2;

за френски език: DELF / DALF

Или

- сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.