Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Философски факултет / Психология

   

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценки от дипломата за средно образование3
ДЗИ1 с коефициент 3:
1. Български език и литература
2. Английски език
3. Немски език
4. Френски език
5. Испански език
6. Руски език
7. Философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)
ИЛИ
ДЗИ2 с коефициент 2:
8. Английски език
9. Немски език
10. Френски език
11. Испански език
12. Руски език
13. Философия

 

 

+

 

 

Български език и литература

 

 

+

Английски език
Немски език
Френски език
Испански език
Руски език
Социална психология
Психология на личността
Биология и здравно образование
Математика
История

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.