Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Проф. д-р Камен Спасов

   

 

Проф. д-р Камен Спасов

 

K_Spasov

 

Автобиография

LinkedIn

Google Scholar

Система Авторите

 

Проф. Камен Спасов е професионалист с опит в информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и управлението. Той притежава уникална комбинация от бизнес и технически опит и познания и отличителни черти като умения за аналитично и стратегическо мислене, както и креативност и лидерство ориентирани към постигане на резултати.

Камен Спасов е професор в Стопански факултет на Софийския университет. Той е директор на магистърска програма „Управленски информационни технологии“. В същото време той е ръководител на Лаборатория по електронно управление в БАН. Неговите научни интереси обхващат управленски информационни системи (УИС), отворени данни и отворено управление, информационна и мрежова сигурност, управление на взаимоотношенията с клиенти/граждани (CRM) и дигитална трансформация.

Камен Спасов има богат мениджърски опит. Работил е на ръководни позиции в международни и мултинационални компании в България и САЩ. Участвал е ИКТ и Уеб консултантски проекти на местно и международно ниво. Доц. Спасов има практически опит от внедряване на системи за електронно управление и CRM системи. Има и предприемачески опит.

Камен Спасов е заместник председател на Съюза по автоматика и информатика, член е на IFIP Workgroup 8.5, член е на EMEA Advisory Council of Microsoft Business Applications Academic Community.

Камен Спасов е доктор (ВАК/к.т.н) от Химико-технологичен и металургичен университет, София. Той е магистър по международен бизнес от Стопанския университет във Виена, Австрия и Бизнес училището на Университета на Южна Каролина, САЩ. Притежава магистърска степен по автоматизация на производството от Химико-технологичен и металургичен университет, София.

Камен Спасов е научен ръководител на над 130 дипломанти. Има над 70 научни публикации. Изнасял е лекции и презентации в Албания, Румъния, Чехия, Ирландия, Корея, Япония, Австралия, Бразилия, Русия, Казахстан и др.