Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Неда Георгиева Жечева, Факултет по педагогика

Със заповед № РД-19-172 от 7 май 2020 г. ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ удължава до 25 май 2020 година срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г. , № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г .

Във връзка с това защитата ще се проведе на 19.05.2020 г. от 14.30 ч. във виртуална стая в публично достъпна среда ZOOM (инструкции ще намерите, като отворите процедурата). Линк за достъп: https://us04web.zoom.us/j/9346964221?pwd=UW9MNlk3R2dCZ3pYc1pqKzVQdVNLUT09

Защита на докторската дисертация на Неда Георгиева Жечева на тема „Възпитателни измерения на формирането на интеркултурна компетентност чрез чуждоезиково съдържание“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Интеркултурно възпитание). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ваня Божилова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

Защитата ще се проведе на 19.05.2020 г. от 14.30 ч. във виртуална стая в публично достъпна среда ZOOM.
Линк за достъп: https://us04web.zoom.us/j/9346964221?pwd=UW9MNlk3R2dCZ3pYc1pqKzVQdVNLUT09

Инструкции за влизане:
1.Кликнете върху линка за достъп не по-рано от 5 мин. преди обявения час за начало на защитата.
2.Ще се отвори прозорец с въпрос: Да се отвори ли Zoom Meetings? Изберете „Отваряне на Zoom Meetings“.
3.Изчакайте да бъдете приети във виртуалната стая.