Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Периодична доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на проект УНИТе с 4 обособени позиции

   

Срок за получаване на оферти: 23.01.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 24.01.2020 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1