Начало / Новини / Новини и събития / Изложба „Графични Трансформации II“ (българска и полска графика и арт книга)

   
 Изложба „Графични Трансформации II“ (българска и полска графика и арт книга)

На 18 октомври 2019 г. в Българския културен институт във Варшава, Полша, бе открита изложбата Графични Трансформации - II“. Събитието в рамките на международен арт-проект, който се разполага на територията на оригиналната графика и на арт книгата. Автор и куратор е д-р Снежина Бисерова, гл. асистент в Катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Участват изявени български и полски художници, които включват класическите и дигиталните графични техники в творческата и в преподавателската си практика. Представят се и резултатите от учебния процес на студенти и докторанти от Факултета по науки за образованието и изкуствата, катедра „Визуални изкуства“ и от Националната художествена академия – специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“.

16

Платформата на проекта създава креативна среда за художественотворчески обмен на идеи, графични практики и технологии, като популяризира съвременните тенденции в развитието на българската графична школа в контекста на приложението на дигиталните технологии.

В рамките на поредицата от арт събития, включени в програмата на форума, изтъкнати художници с авторитет и с международно признати постижения споделят опита и художествените си възгледи с по-младите си колеги.

7

Проектът се разполага в 3 последователни години и включва поредица от международни изложби по темата в различни галерии в България и в Полша – Варшава и Люблин. Основното ядро от български автори включва: проф. Буян Филчев, проф. дн. Лаура Димитрова, доц. д-р Анна Цоловска, гл. асист. д-р Снежина Бисерова, гл. асист. д-р Венцислава Стоянова, асистентите Красимира Дренска и Цвета Петрова, докторант Виолета Апостолова, както и млади автори, дипломирани в специалност „Изобразително изкуство“.

17

Алисия Снох-Павловска - „Дифузия Е7“ - инталио+ ситопечат, 2018

Доц. д-р Регина Далкалъчева, преподавател от НХА – специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ партнира в проекта от неговото начало през 2018 г. и представя млади автори, дипломирани в специалността. Във всяка следваща фаза (респ. изложба) от проекта авторите участват с нови творби. Същевременно проектът е отворен и предвижда включването на още водещи и млади художници от България и чужбина.

Изложбата презентира постиженията на българската графична школа в контекста на европейската и световна съвременна графика. Същевременно тя фокусира вниманието върху арт книгата – нова и неизследвана област в българското изкуство и специално обособена територия на съвременното изкуство.

От полска страна участват преподаватели и студенти от от Университета „Мария Склодовска-Кюри“, департамент по изкуства, Люблин – Алисия Снох-Павловска, Сезари Климашевски, Томаш Малец, Анджей Мосио.

19

Изложбата бе открита от проф. Буян Филчев и г-жа Калина Станчева, директор на Българския културен институт във Варшава.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

20
15