Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Ст. преподавател - Таня Гавраилова - волейбол, фитнес / За контакти

   

Email: tdgavrailo@uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308435, стая 120 Ректорат

Кабинет: стая 120 Ректорат, 52-ри блок зала Фитнес

Приемно време: стая 120 Ректорат Сряда 11.00-12.00; бл.52 четвъртък 11.30-12.30

Катедра: Спортни игри и планински спортове