Начало / Новини / Новини и събития / Наследниците на акад. Илчо Димитров дариха личните му дневници на Софийския университет

   
Наследниците на акад. Илчо Димитров дариха личните му дневници на Софийския университет

Проф. дин Иван Илчев, ректор на Софийския университет в периода 2007-2015 г., и неговата сестра Ралица Димитрова дариха на Алма матер дневниците на своя баща акад. Илчо Димитров, ректор (1979-1981 г.) и министър на образованието (1986-1987; 1988-1989 и 1995-1997).

Ректорът проф. дфн Анастас Герджиков благодари за полученото дарение и изрази своята увереност, че личният архив на акад. Илчо Димитров ще бъде ценен и интересен за студентите и научните изследователи. Илонка Колева, началник на отдел „Университетски архив“ на Алма матер благодари за доверието и заяви, че дневниците ще бъдат описани в най-кратки срокове, а проф. Иван Илчев подчерта, че баща му винаги се е смятал за университетски човек.

3

Това е втората част от личния архив на акад. Илчо Димитров, който е дарен на Архива на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” през 2006 г. Изключително богатият и интересен фонд съдържа 4881 документа, групирани в 2266 архивни единици. Запазени са биографични документи, статии, рецензии, ръкописи на лекции и научни изследвания, проследяващи научната му дейност; съхранени са и редица свидетелства за служебната му дейност като преподавател и ректор на Софийския университет и от заеманите ръководни длъжности в БАН. Интерес предизвиква едно писмо, писано от Илчо Димитров в качеството му на ректор до Людмила Живкова, в което изказва възмущението си от начина, по който става приемът в Университета и привилегиите, с които се ползват някои социални групи.

Във фонда се съдържат и редица документи от обществената и партийно-политическата дейност на проф. Илчо Димитров. Обществената му дейност е представена чрез документи за членството му в Обществен фонд „Детство“ и във Фонд „13 века България“. Запазени са редица писма, доклади и статии, засягащи проблемите, протичащи в БКП и БСП през 1990-те години, както и за положението на българските турци и създаването на етническа турска партия в страната. Особена ценност и богат извор за най-новата ни история представляват документите от двата му мандата като министър на образованието.

Интерес предизвикват и секретните бюлетини на БТА с отзиви за България в западни медии, а също така и колекцията му от първи броеве на вестници и списания, издавани в България в периода 1968-2001 г.

1

Съхранена е и богатата му кореспонденция с видни чуждестранни учени като Георгий Чернявски, Вадим Вознесенски, Иржи Томашевски, Волф Ошлис, Жорж Кастелан, Стефано Пападопулус, Стефан Трьобс, Филипо Мазонис, Драголюб Петрович и др. Многобройни са и писмата от и до него от български учени, общественици и граждани по различни въпроси.

Фондът съдържа и множество научно-популярни статии, интервюта с Илчо Димитров на историческа тематика, като ректор и като министър.