Начало / Новини / Новини и събития / По проект „Наследство БГ“ бе подписан договор за сътрудничество с Община Исперих

   
По проект „Наследство БГ“ бе подписан договор за сътрудничество с Община Исперих

По проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на 23 ноември 2018 г. беше подписан договор за сътрудничество с Община Исперих.

Договорът бе подписан от кмета Бейсим Руфад Расим и чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, ръководител на проекта.

Предвижда се осъществяване на изследователски процеси и дейности на територията на Община Исперих, организиране на обучения, симпозиуми, семинари, конференции, фестивали, взаимно допринасяне за проучване и презентиране на гетската столица Хелис, интердисциплинарни изследвания на тракийския град в националния археологически резерват „Сборяново“, при дигитализиацията на фонд „Археология“ в Историческия музей, помощ при изготвяне на експозиционен план и осъществяване на нова археологическа експозиция на Историческия музей Исперих, изследвания на река Крапинец, организиране на тематични изложби в Исперих, София и др.

Is-2
Is-1