Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента

   

Срок за подаване на документите: 23 март 2018 г. до 17.00 ч.

 

 

Комисията по помилване при президента на Републиката обявява прием на нови стажанти за периода 02.04.2018 г. до 31.07.2018 г.

 

Поканата е към студенти, завършили 3 курс в специалност „право“ или ,,публична администрация“ с минимален общ успех Добър 4, както и студенти в последен курс в специалностите ,,психология“, ,,международни отношения“ или ,,социология“ при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5.

Документи се приемат до 17 часа на 23 март 2018 г.

Стажът е с продължителност 140 часа за срок не по-кратък от 4 и не по-дълъг от 6 месеца. Стажантите преминават през специализирано обучение по наказателно, наказателноизпълнително и конституционно право, права на човека и съдебна психология в допълнение към знанията, които получават в университета. В програмата те имат възможност да работят във всички сфери на дейност на Комисията, включително да провеждат проучвания по отделни случаи, да анализират съдебна практика и практика на Европейския съд по правата на човека, да изготвят проектодоклади по молби за помилване и да участват в заседанията на Комисията, работните срещи в местата за лишаване от свобода и пр.

Стажантите развиват реални умения за работа в екип при динамично натоварване, запознават се отблизо с дейността на президентската институция, на съда, прокуратурата и органите за изпълнение на наказанията, получават базисни умения за разрешаване на разнообразни казуси в практиката.

Стажантският труд е доброволен. На успешно завършилите стажанти се издават сертификати.
Програмата е единствена по рода си с това, че стажантите се допускат равнопоставено до информация и до целия естествен процес на работа, като участват активно в него заедно с дългогодишни специалисти в различни области.


За повече информация:

www.president.bg –Администрация – Комисия по помилване,

на тел: 02/9239 115 или ел. поща: m.teodosieva@president.bg,

както и в приложения файл .