Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и BASF подписаха споразумение за сътрудничество

   
Софийският университет и BASF подписаха споразумение за сътрудничество

В Ректората на Алма матер ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков и изпълнителният директор на BASF България г-жа Марина Тафра подписаха споразумение за сътрудничество.

Софийският университет и BASF обединяват усилията си за осъществяване на иновативната за България програма Kids’s Lab, която се провежда в повече от 30 държави в света и цели да запознае децата на възраст от 8 до 12 години с химията. Целта на занятията BASF Kids’ Lab е да предоставят на участниците практически познания по химия, като им позволят да работят самостоятелно и в екип при провеждане на химически опити. Занятията имат също така за цел да предоставят познания относно техниките и средствата за осигуряване на безопасност и да насърчат диалога между ученици и обучаващи за стимулиране на устойчив интерес на учениците към химията и естествените науки.

Изпълнителният директор на BASF България г-жа Марина Тафра отбеляза, че се радва да гостува в Софийския университет и да представлява BASF в България. Тя отбеляза, че BASF е уважавана компания в сферата на химията, която обръща сериозно внимание на т. нар. отговорна грижа, а образованието е голяма част от нея. Г-жа Тафра изтъкна, че инвестираното днес в образованието на децата ще се върне в бъдещето и именно това е причината да обучават децата от най-ранна възраст.

2

„Надяваме се, че децата, които ще обучаваме, един ден ще станат студенти в Софийския университет и един ден ще се занимават с химия в BASF”, каза г-жа Тафра и припомни, че сътрудничеството с Алма матер е от няколко години и по различни проекти и изрази надеждата си, че то ще продължи и в бъдеще.

Тя благодари на всички за съдействието и изрази надеждата си всички да се насладят на общата работа по проекта.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков благодари на BASF за постоянното сътрудничество и подчерта, че за Алма матер наистина е важно да бъде постоянно във връзка с най-големите компании и BASF е типичен пример за компания с много голямо влияние върху целия сектор, с интереси към производството и към изследванията и към партньорството с академични институции.

„Радваме се, че отдавна имаме такова партньорство, че подписваме това споразумение и се радваме, че сте готови на бъдещо сътрудничество“, каза проф. Герджиков и добави, че това е начинът децата и младите колеги да бъдат привлечени към изследвания, към академична кариера, към занимания с природни науки изобщо - нещо, което е важно и държавата е го припознала като приоритет.

1

Ръководителят на Катедрата по приложна неорганична химия и предишен декан на Факултета по химия и фармация на Софийския университет Проф. Тони Спасов заяви, че Факултетът и целият Софийски университет оценява високо дългогодишното сътрудничество с BASF. По думите му, сътрудничеството винаги е било в посока на разпространяване на химията като наука като интересно за младите хора занимание и обучение на ученици и млади хора на различни възрасти. Това сътрудничество има няколкогодишна история, подчерта проф. Спасов и добави, че то показва, че когато има няколко заинтересовани страни, могат да се покажат важните, ценните страни на химията като наука, позволяваща да се получават нови полезни за човека вещества и материали, като наука, която би могла да намали вредните ефекти в нашия живот, на съпътстващи вещества, отделящи се от коли и от друга наша дейност.

Проф. Спасов подчерта, че популяризирането на химията като наука се оказва нелека задача поради това, че тя е обществено натоварена с едно очакване, че тя замърсява, носи вреди на човека. По-дълбокото запознаване обаче, още от ранна ученическа възраст, позволява да се разкрие нейната същност, изтъкна той.

Такъв един контакт, такова взаимодействие дава основание на всички нас, които участваме в това сътрудничество, да си мислим, че заедно изграждаме една стабилна основа, че нашите усилия имат смисъл и се вграждат в едно общо добро дело, изтъкна проф. Тони Спасов и припомни подписания договор между Софийския универистет и BASF в рамките на кампанията Chemgeneration за подкрепа на химическото образование в България.

3

Доц. Лъчезар Христов, който е преподавател в Катедрата по фармацевтична и приложна органична химия във Факултета по химия и фармация и ръководител на лабораторията на BASF в България, изрази радостта си от осъществяването на тази програма у нас. По думите му, това е пример за прекрасно сътрудничество между бизнеса, Университета и началното образование: „Университетът е в едно особено положение. Ние сме производители на знания, но също така сме и консуматори на такива. Когато дойдат първокурсниците при нас, ние искаме те да са добре подготвени. А за това най-важен е интересът към дадената наука“.

В това отношение природните науки не получават в общественото съзнание мястото, което да съответства на реалната им роля и значение за живота на съвременното общество, подчерта доц. Христов. „Опитваме се да покажем на младите и на децата, че да се занимаваш с наука е много интересно и забавно, че това е едно изключително интелектуално предизвикателство и наслада, че е много хубаво да се работи нещо такова и успяваме да постигнем това като създаваме различни атрактивни за младите форми“, изтъкна доц. Лъчезар Христов и припомни друга съвместна инициатива между Софийския университет и BASF, стартирала преди пет години – създаването на преносима лаборатория за ученици по химия. В нея са били проведени над 80 сбирки, а повече от 1300 деца са имали възможност да правят химични експерименти, които са били интересни, забавни, зрелищни и красиви. Поради тази причина доц. Христов изтъкна, че не се съмнява в успеха на настоящата програма.

Г-жа Юлиана Николова от BASF представи подробно същността на настоящия проект. Първата Kids' Lab отваря врати през 1997 г. в Лудвигсхафен, Германия. За да отбележи своята 20-та годишнина, BASF предлага нова програма с експерименти, наречена „Clever Foodies“. Семинарът с продължителност 90 минути се предлага в повече от 30 държави по света и е на тема, която засяга здравословното хранене. Насочена към малките изследователи на възраст между 8 и 12 години, тя поставя изключително важния въпрос – защо плодовете и зеленчуците са цветни и полезни за здравето?

Г-жа Николова подчерта, че новата програма използва модерни образователни методи, за да представя темата за здравословното хранене. Чрез три вълнуващи експеримента децата могат да разберат кои са полезните съставки на храните и да научат как да ги анализират.

В съответствие с новата глобална стратегия за корпоративно гражданство на BASF успехът на социалните инициативи на компанията се измерва все по-категорично чрез степента на тяхното въздействие. Всичко това е взето предвид при разработване на концепцията „Clever Foodies“. Пряката връзка с експериментите от Virtual Lab (онлайн лабораторията за деца, www.basf.de/virtual_lab), „Диплома по експериментиране“ със съвети за всички от семейството и основна информация за учители с полезни съвети за класната стая спомагат за постигането на по-силно и устойчиво въздействие.

По думите на г-жа Юлиана Николова, целта на тези атрактивни експерименти е да имат социално послание и децата, получавайки знания посредством експериментите в лабораторията, след това да ги популяризират в семейството си, сред останалите деца в училище и сред приятелите си.

Г-жа Юлиана Николова отправи най-искрената си благодарност към доц. Лъчезар Христов за успешното сътрудничество и подчерта активното съдействие от страна на проф. Тони Спасов и студентите във Факултета по химия и фармация на Алма матер.

Всички любопитни изследователски ученически групи, които проявяват интерес към науката химия и експериментите и имат желание да участват могат да се запишат, като се свържат с доц. Лъчезар Христов от Факултета по химия и фармация на Софийския университет на christov@chem.uni-sofia.bg.

Занятията по проекта ще стартират на 26 януари 2018 г. и ще продължат до месец юни в лабораторния комплекс на София Тех Парк. Във всяка сесия на Kids’ Lab участва поне един преподавател с научно образование – учени, студенти в научни области, хора с научно професионално образование. Редовно се организират обучения за преподавателите по правила за безопасност, безопасно боравене с оборудването и използваните вещества и др.

Семинарите са с продължителност от 90 минути, а максималният брой на една училищна група е до 30 деца.

В програмата се залага повече на практическите занимания, които запълват поне две трети от активното време, а съдържанието подчертава връзката на химията с ежедневието ни и как това касае участниците в Kids’ Lab.

Преподаването става чрез модерно оборудване, подходящи за целевата група лабораторни програми и професионална организация, a всеки ученик трябва да може да работи самостоятелно, без да се притеснява, че трябва да постигне някакви резултати. Концепцията и дидактическият дизайн се разработват и одобряват съвместно със специалисти в областта на образованието.

Сред основните акценти на програмата са активният открит диалог с учениците, конструктивната обратна връзка, както и гъвкавостта при изнасяне на лабораторната програма с цел адаптиране към нивото на знания на учениците.

Програмата е достъпна за всички представители на съответната възрастова група и няма такса за участие.