Начало / Новини / Новини и събития / In Memoriam

   
In Memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 11 януари 2018 г. ни напусна проф. д-р Стефан Брезински.

Проф. Стефан Христов Стефанов (Брезински) е роден на 9 януари 1932 г. в гр. Златарица. Завършва специалността „Българска филология“ в Софийския университет през 1955 г. Възпитаник е на проф. К. Мирчев, проф. Л. Андрейчин и проф. Ст. Стойков. От 1961 г. е редовен асистент в Катедрата по български език. Специализирал е във Варшавския университет и в Карловия университет в Прага.

През 1975 г. му е присъдено научното звание доцент, а от 1987 г. е професор. Бил е ръководител на Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии. За заслугите си към езиковедската наука и академичната българистиката през 2015 г. проф. Брезински бе удостоен с Почетен знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Научните интереси на проф. Брезински се характеризират с широта на темите и оригиналност на идеите. Той води лекции и семинари по синтаксис на съвременния български книжовен език, по фонетика, езикова култура, стилистика и др. С неговото име е свързано оформянето на особен дял на българската стилистика, който се занимава с проблемите на стила и езиковата култура в журналистическите текстове. Многобройните му публикации, които варират жанрово от езиковата бележка до монографията, нареждат проф. Брезински сред радетелите за благозвучна, чиста и правилна българска реч.

Академичната общност загуби уважаван колега, изтъкнат езиковед, всеотдайно посветен на науката.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"