Начало / Новини / Новини и събития / Напусна ни проф. Тед Гър – именит учен в областта на анализа на конфликти и почетен доктор на Софийския университет

   
Напусна ни проф. Тед  Гър – именит учен в областта на анализа на конфликти и почетен доктор на Софийския университет

Именит учен в областта на анализа на конфликти, общностни идентичности, насилие и тероризъм, изключителен човек и ценен приятел на България , проф. Тед Робърт Гър почина в края на 2017 г. на 81-годишна възраст.

Професор Emeritus на Университета в Мериленд, проф. Тед Робърт Гър е автор на наградените книги „Защо хората въстават“ (Princeton, 1970; 40 юбилейно издание, 2010); и „Насилие в Америка“ (Bantam Books, and Praeger, 1969; Sage Publications, 1979 and 1989 ред.). Той е основател и консултант на проекта „Малцинства в риск“ (1985) и на проекта „Управление“ (late 1960s); сътрудник е към проекта на „START, Избор на тероризъм: етнически, религиозни и екстремистки организации“.

Проф. Тед Робърт Гър има сериозни заслуги за развитие на учебното съдържание в магистърската програма по международни отношения и проблеми на сигурността на Катедра „Политология“ на Софийския университет. На български език са публикувани две негови книги. „Народи срещу държави: Малцинства в риск през новия век“ (U.S. Institute of Peace Press, 2000) излиза през 2002 г. Българското издание на книгата е финансирано от Културната и образователна програма на Посолството на САЩ в София. „Етнически конфликт в световната политика“, в съавторство с проф. Барбара Харф (Westview Press, 2004), е публикувана на български език през 2004 г. с финансиране на Световната банка по програма на Министерството на образованието в Република България, усвоено в конкурс от Катедра „Политология“ на Софийския университет.

165

Проф. Тед Робърт Гър е носител на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет (2002).

Български учени и практици, работещи в системата на криминологията, изразяват своето дълбоко прискърбие за загубата на проф. Гър и високо уважение към професионалното му наследство.

Поклон пред паметта му!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“