Начало / Новини / Новини и събития / Обучителна школа по проект на Факултета по химия и фармация

   
Обучителна школа по проект на Факултета по химия и фармация

В рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" с бенефициент Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чрез Факултета по химия и фармация, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“, в периода от 25 до 29 септември 2017 г. в гр. Банско се проведе обучителна школа 1 на тема: „Тенденции на научното развитие във Факултета по химия и фармация“.

Програмата на школата включваше научно-изследователска част под формата на лекции и приложна част под формата на обучителни модули относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на национални и европейски програми, администриране на проекти, интелектуалната собственост, интелектуален продукт, обектите на интелектуална собственост и патентно право.

1

Участие в школата взеха 30 души от целева група по проекта млади учени и преподаватели и 9 лектори.

3
2