Начало / Новини / Новини и събития / Първите научни резултати по проекта „Жива вода“ са публикувани в списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда“

   
Първите научни резултати по проекта „Жива вода“ са публикувани в списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда“

Приключиха летните учебни практики по хидробиология на студентите от специалностите „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ и „Биология“ и от магистърските програми по „Приложна хидробиология и аквакултури“ и „Екологична биотехнология“.

Летните учебни практики са част от научно-образователния проект „Жива вода“, осъществяван от екипа на Катедра "Обща и приложна хидробиология” към Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с финансовата подкрепа на „Софийска вода“ АД. Проектът е съсредоточен върху идеята широк кръг ученици и млади хора да бъдат запознати със съвременните подходи за изследване на промените в биологичното разнообразие и качеството на водата от изворите на река Искър до нейните основни потребители - населението на Столична община. По време на летните учебни практики беше заснет и кратък филм , който представя част от полевата работа на студентите и преподавателите, участващи в проекта.

1

Посещение на СПСОВ Кубратово с магистри от МП "Екологична биотехнология" и МП "Приложна хидробиология и аквакултури"

Първите научни резултати, получени в рамките на проекта, са публикувани в единадесет статии на английски език в специално предназначен брой на списание „ Екологично инженерство и опазване на околната среда “.

Екипът с ръководител проф. Яна Топалова, изпълняващ проекта, се надява, че чрез тези статии читателите ще получат научна информация за живите организми във водите на р. Искър, яз. Искър, пречиствателните станции "Кубратово" и "Бистрица", всичките елементи на водния цикъл на столицата. Читателите ще разширят знанията си за връзката между качеството на водите и живите организми в тях и ще се запознаят с професионални методи и подходи за изучаване на водните организми - от бактерии до риби, на организмово и на молекулярно ниво.

2

Посещение на СПСОВ Кубратово с бакалаври от „Биомениджмънт и устойчиво развитие“

5

Измерване скоростта на р. Искър с бакалаври от „Биомениджмънт и устойчиво развитие“

3
4

Взимане на дънна проба от яз. Панчарево /вляво/ и запознаване с основните методи на изследване на водните съобщества в р. Искър с бакалаври от „Биомениджмънт и устойчиво развитие“