Начало / Новини / Новини и събития / Първо класиране за настаняване в общежитията

   
Първо класиране за настаняване в общежитията

Първото класиране на кандидатите за настаняване в общежитията за учебната година 2016/2017 беше обявено на 17 септември 2017 г.

Подадените заявления за участие в класацията са 6192.

Всички кандидати, които имат право на общежитие, изпълнили са изискванията, подали са заявления и са платили дължимите си задължения към Поделение „Социално-битово обслужване“ в срок до 8 септември 2017 г., са класирани и местата им в общежитията са осигурени.

Класацията за настаняване на всички студенти е обявена на информационните табла на Поделение „Социално-битово обслужване“, изнесени пред офиса на Комисията по настаняване в Студентски град, блок 42 Б, както и в интернет страниците на Поделение „Социално-битово обслужване“ и на Комисията по настаняване.

Заради големия брой приети в общежития студенти и с цел максимално улесняване на процеса за втора поредна година Софийският университет въвежда поетапно настаняване на студентите при следния график:

Новоприети студенти – от 26.09. до 02.10.2017 г. и от 03.10. до 10.10.2017 г.

Студенти горен курс – от 18.09. до 25.09.2017 г. и от 03.10. до 10.10.2017 г.

Дати за настаняване по факултети – уводен курс:

26.09.2017 г. и 03.10.2017 г. - Юридически факултет, Факултет по химия и фармация, Исторически факултет;

27.09.2017 г. и 04.10.2017 г. - Факултет по класически и нови филологии, Физически факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация;

28.09.2017 г. и 05.10.2017 г. - Факултет по математика и информатика;

29.09.2017 г. и 06.10.2017 г. - Факултет по славянски филологии, Геолого-географски факултет, Медицински факултет;

30.09.2017 г. и 09.10.2017 г. - Биологически факултет и Философски факултет;

02.10.2017 г. и 10.10.2017 г. - Факултет по начална и предучилищна педагогика, Стопански факултет, Богословски факултет, Факултет по педагогика.

Настаняването на студентите от горни курсове започва на 18 септември и продължава до 10 октомври 2017 г. при следния график:

18.09.2017 г. и 03.10.2017 г. - Юридически факултет, Факултет по химия и фармация, Исторически факултет;

19.09.2017 г. и 04.10.2017 г. - Факултет по класически и нови филологии, Физически факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация;

20.09.2017 . и 05.10.2017 г. – Факултет по математика и информатика;

21.09.2017 г. и 06.10.2017 г. - Факултет по славянски филологии, Геолого-географски факултет, Медицински факултет;

22.09.2017 г. и 09.10.2017 г. – Биологически факултет и Философски факултет;

25.09.2017 г. и 10.10.2017 г. - Факултет по начална и предучилищна педагогика, Стопански факултет, Богословски факултет, Факултет по педагогика.

От Поделение „Социално-битово обслужване“ и Комисията по настаняване призовават класираните за общежитие студенти да спазват графика, който е публикуван на страниците в интернет на Поделение „Социално-битово обслужване“ и Комисията по настаняване и е поставен на информационните табла във факултетите, Ректората, столовете и кафенетата на Университета.

След като са се уверили, че са класирани, кандидатите е необходимо първо да заплатят дължимия наем и депозит на касите на Поделение „Социално-битово обслужване“, след което да се явят с фискалният бон при домакина на блока, в който са класирани за настаняване. Първокурсниците представят допълнително лична карта и една снимка в паспортен формат.

Всички некласирани, както и пропусналите срока за подаване на документи, в периода 02.10.2017 – 06.10.2017 г. могат да подадат заявление – декларация чрез автоматизираната система за управление на студентските общежития за настаняване на текущо освобождаващи се места. Списъкът от второто класиране ще бъде обявен на 13.10.2017 г.

През настоящата година е извършен ремонт на стаите в блок 42 Б и блок 50 А, предстои да приключи обновяването и на вход Б на блок 50.