Начало / Новини / Новини и събития / Нов патент на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Нов патент на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В бюлетин № 7 от 31.07.2017 г. на Патентно ведомство на Република България е публикуван патент за изобретение № 66590 „Състав за производство на строителни изделия“. Изобретението е дело на колектив от Факултета по химия и фармация на Софийския университет с ръководител Александър Ленчев.

Заслуга за постижението има и Центърът за трансфер на технологии при Научноизследователския сектор на Софийския университет, чрез който беше подадена заявката за патента и който оказа методическата консултация при нейното изготвяне.

 

Sofiiski-universitet-Patent-66590_Page_1
Sofiiski-universitet-Patent-66590_Page_2