Начало / Новини / Новини и събития / С устен изпит по журналистика продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

   
С устен изпит по журналистика продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

Днес в 9.00 часа в Ректората на Софийския университет започна устният изпит по журналистика за кандидат-студенти. Допуснати до изпита са 393 кандидат-студенти, които на писмения изпит са получили оценка, не по-ниска от добър (3,50).

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства отново кандидатите с „Добре дошли!“ и изрази радостта си от възможността да ги поздрави с успеха им в първата фаза на изпита по журналистика. „Окрилени сте от този успех. Убедени сме, че ще проявите и знание, и талант, и очарование, и всичко онова, което ще ви помогне да успеете в бъдещата си професия“, добави тя.

1

Председателят на изпитната комисия доц. Ефрем Ефремов припомни обещанието си, дадено на писмените изпити по журналистика, в началото на учебната година да връчи студентските книжки на голяма част от кандидатите. Той им пожела да са спокойни и изрази увереността си, че ще се справят на изпита.

Деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация доц. Теодора Петрова също се обърна към кандидатите и ги призова да бъдат концентрирани, за да покажат максимума на това, което знаят.

2

Издържалите успешно устния и писмения изпит по журналистика могат да кандидатстват за специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“.

4

В 9.00 часа във Факултета по начална и предучилищна педагогика започна и събеседването за специалност „Изобразително изкуство“. Заявилите кандидати за участие са 12.

3