Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Университетът Нишанташъ в Турция сключиха споразумение за сътрудничество

   
Софийският университет и Университетът Нишанташъ в Турция сключиха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и проф. д-р Есра Хатипоглу, ректор на Университета Нишанташъ в Турция, подписаха споразумение за сътрудничество за развитие на отношенията между двете институции в полето на висшето образование и научните изследвания.

В делегацията на Университета Нишанташъ участваха още заместник-ректорът проф. д-р Асъм Салдамлъ и деканът на Факултета по инженерни науки и архитектура проф. Илхами Чолак.

Договорът предвижда стимулиране на сътрудничеството между двата университета в областта на съвместните научни изследвания и проекти за развитие, обмен на преподаватели, студенти и административни служители, обмен на научни публикации, учебни материали и други.

1

Съгласно споразумението двете страни се ангажират с популяризирането на съвместни публикации на научни и образователни материали, организирането на научни симпозиуми и конференции, обмен на опит в преподаването и педагогическите дейности, образователните програми и иновациите в процеса на обучение.

2

Предвижда се стартиране на съвместна бакалавърска програма и осигуряване на възможности за обучение в двете държави. В споразумението е залегнало и стимулиране на съвместни изследвания, обмен на информация на най-важните международни конференции и симпозиуми, участие в международни програми, съвместна защита на интелектуалната собственост, сътрудничество за подобряване методологията на образователния процес и внедряването на модерни международни стандарти за образователни дейности.