Начало / Новини / Новини и събития / С изпит по математика II и по руски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

   
С изпит по математика II и по руски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

В 9.00 часа в зала 272 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по математика II. Антон Гегов от Хасково изтегли тема № 1, по която ще работят кандидатите. Кандидат-студентите, подали заявления за явяване на изпита, са 1 001.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите от името на ректора проф. дфн Анастас Герджиков и отбеляза, че всеки изпит е изпитание на знанията и на волята за победа. Тя пожела на кандидатите да изпитат удоволствието от победата и техният избор да ги отведе там, където са избрали, а наесен Софийският университет да бъде техният университет.

1

Деканът на Факултета по математика и информатика доц. Първан Първанов също поздрави кандидат-студентите и им пожела успешна работа. Разковничето на успеха е човек да си поставя достатъчно високи цели, които да бъдат съобразени със способностите му, отбеляза той и изрази убеждението си, че кандидатите са направили избор да вдигнат максимално високо летвата и ще получат такъв резултат, който да е достатъчен, за да се реализират в най-желаната от тях специалност.

2

Председател на изпитната комисия е доц. Веселин Гушев от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

С успешно издържан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.

3

В 9.00 часа във Факултета по начална и предучилищна педагогика започна и конкурсният изпит за новата специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 26.

Изпитът се провежда под формата на събеседване, на което кандидат-студентите представят портфолио с медийни реализации – аранжименти, звукозаписни проекти, рекламни клипове, ремикси и други. По време на събеседването се дискутира начинът на изработка, концепцията и изпълнението.

В 12.00 ч. е началото на устния изпит за специалността „Теология“. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 33.

В 14.00 часа в 292-ра аудитория на Ректората на Софийския университет Татяна Михайлова изтегли вариант № 1 на изпита по руски език. 43 кандидат-студенти са подали заявления за явяване на изпита.

1

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите с „Добре дошли!“ в една от най-красивите зали в Ректората и изрази убеждението си, че техните познания днес ще работят в тяхна полза, така че да получат висока оценка.

Председателят на изпитната комисия проф. Ростислав Станков също пожела успех на кандидатите.

3

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по руски език, са: Философия; Психология; Социология; Културология; Политология; Публична администрация; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Испанска филология; Португалска филология; Класическа филология; Новогръцка филология; Унгарска филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

С изпити по руски език и по география могат да кандидатстват за специалностите „Туризъм“ и „Регионално развитие и политика“.

2