Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по журналистика и по математика I продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

   
С изпити по журналистика и по математика I продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

В 272-ра аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски” започна писменият изпит по журналистика. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 433.

Светослава Шикова от гр. Пловдив изтегли темата „Дишай!”, по която ще пишат кандидат-студентите днес. Бяха изтеглени и още две контролни теми: „Четящият човек” и „Ние и другите”.

1

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите с „Добре дошли!“ в най-голямата зала на Софийския университет и изрази своята увереност, че ще работят отлично, за да заслужат правото да станат студенти на Факултета по журналистика и масова комуникация.

2

Председателят на изпитната комисия доц. Ефрем Ефремов също пожела успех на всички кандидат-студенти.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен писмен и устен изпит, са: "Журналистика", "Връзки с обществеността" и "Книгоиздаване".

3

В 14.00 часа в зала 224 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по математика I. Дeси Тенчева от София изтегли тема №1, по която ще работят 620 кандидат-студенти, подали заявления за явяване на изпита.

2

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и декана на Факултета по математика и информатика доц. Първан Първанов. Проф. Божанкова приветства кандидат-студентите и изрази надеждата си наесен да бъдат приветствани в Университета, този път като студенти в първи курс.

4

Председател на изпитната комисия е доц. Веселин Гушев от Факултета по математика и информатика.

С успешно издържан изпит по математика I кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.

С изпит по математика I и с изпит по английски, френски, немски или испански език бъдещите студенти могат да запишат специалност „Европеистика“.

3