Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви

   

Идентификационен номер на СУ: 12-00-149/21.08.2019 г.

УИН номер на РОП: 9091658

Предмет: „Периодична доставка на офсетови плаки и проявители за термални пластини“

Идентификационен номер на СУ: 12-00-146/14.08.2019 г.

УИН номер на РОП: 9091474

Предмет: „ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ ЗА ТЕКУЩАТА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Идентификационен номер на СУ: 12-00-86/20.05.2019 г.

УИН номер на РОП: 9088408

Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги“ по 3 Обособени позиции

Идентификационен номер на СУ: 12-00-336/05.12.2018г.

УИН номер на РОП: 9083941

Предмет: „Изготвяне на Методология за създаване на клъстер АгроЛаб на територията на община Разлог и извършване на: „Пилотно проучване на конкретни случаи, които включват иновативни продукти, иновативни процеси или решения, които да отговарят на предизвикателствата в аграрно-хранителния сектор в област Благоевград, във връзка с изпълнението на Дейност 5.8.1. от Работния план на проект AgroLabs – AgroFood Innovation Clusters“, по Договор № ВМР1/1.2/2158/2017 г.“ по Програма за транснационално сътрудничестео „Балкани – Средиземно море 2014-2020““, за нуждите на Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Идентификационен номер на СУ: 12-00-295/15.10.2018г.

УИН номер на РОП: 9081918

Предмет: „Изготвяне на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

Идентификационен номер на СУ: 12-00-307/05.11.2018г.

УИН номер на РОП: 9082777

Предмет: „Извършване на услуги по обработка на товари (хамалски услуги) за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски““

Идентификационен номер на СУ: 12-00-292/11.10.2018г.

УИН номер на РОП: 9081801

Предмет: "Периодична доставка на хигиенни материали по 2 обособени позиции"

Идентификационен номер на СУ: 12-00-271/08.08.2018г.

УИН номер на РОП: 9079446

Предмет: Периодична доставка на термални пластини (офсетови плаки)

Идентификационен номер на СУ: 12-00-265/25.07.2018г.

УИН номер на РОП: 9078873

Предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя референтни станции за високо-точни измервания с Глобалните Навигационни Спътникови Системи (ГНСС)“ във връзка с изпълнение на проект „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район БалканМед (БеРТИСС)“ по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Идентификационен номер на СУ: 12-00-259/20.07.2018г.

УИН номер на РОП: 9078731

Предмет: Извършване на сервиз и доставка на оригинални консумативи за дигитални печатни машини „Коника Минолта“, модели KM Bizhub C6000L и KM Bizhub Pro 110 “, за нуждите на Университетското издателство

Идентификационен номер на СУ: 12-00-147/06.03.2018г.

УИН номер на РОП: 9073545

Предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“

Идентификационен номер на СУ: 12-00-176/20.03.2018г.

УИН номер на РОП: 9074113

Предмет: „Доставка на печатарска машина за нуждите на Университетско издателство“

Идентификационен номер на СУ: 12-00-141/23.02.2018г.

УИН номер на РОП: 9073270

Предмет: Предоставяне на застрахователни услуги“ по 3 Обособени позиции

Дата: 29.01.2018 г.

Идентификационен номер на СУ: 12-00-74/26.01.2018г.

УИН номер на РОП: 9072544

Предмет: „Избиране на външен изпълнител за изпълнението на Дейност 3.8.1 от Работния план на проект: „AgroLabs - AgroFoood Innovation Clusters“. Договор № ВМР1/1.2/2158/2017 г., по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море 2014-2020“ за нуждите на Биологическия факултет към Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Дата: 25.05.2017 г.

Идентификационен номер на СУ: РД 40-74/25.05.2017г.

УИН номер на РОП: 9064644

Предмет: Периодична доставка на електроматериали за нуждите на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Дата: 03.08.2017 г.

Идентификационен номер на СУ: 12-00-135/03.08.2017 г.

УИН номер на РОП: 9066930

Предмет: „Периодична доставка на термални пластини (офсетови плаки)“

Дата: 25.05.2017 г.

Идентификационен номер на СУ: РД 40-74/25.05.2017г.

УИН номер на РОП: 9064638

Предмет: Периодична доставка на хигиенни материали по 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на хигиенни материали“;

Обособена позиция № 2: „Периодична доставка на хигиенни материали (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП)“

Дата: 16.12.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 12-00-249/16.12.2016 г.

УИН номер на РОП: 9060040

Предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка на СОТ и системи за видео наблюдение”

Дата: 14.11.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 12-00-227/14.11.2016г.

УИН номер на РОП: 9058558

Предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на пожароизвестителни системи“

Дата: 24.11.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 12-00-232/24.11.2016г.

УИН номер на РОП: 9059052

Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги“

Дата: 26.09.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 12-00-175/26.09.2016 г.

УИН номер на РОП: 9056858

Предмет: Изработка и доставка на бланки за удостоверения

Дата: 11.05.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 12-00-81/11.05.2016 г.

УИН номер на РОП: 9053159

Предмет: Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал.2 от ЗУТ